ИНТЕРНИ ОГЛАС – Стручно оспособљавање за послове БИБЛИОТЕКАРА или КЊИЖНИЧАРА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Датум: 22.02.2016.

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

стручно оспособљавање за послове

БИБЛИОТЕКАРА или КЊИЖНИЧАРА

– волонтирање –

 

У Библиотеци Музичког департмана (Петроварадинска тврђава):

– 1 извршилац на одређено време (девет, односно дванаест месеци).

 

Радни статус: стручно оспособљавање (волонтирање, без материјалне надокнаде) у Библиотеци Академије уметности.

 

Мотив: полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности (у Библиотеци Матице српске), након стручног оспособљавања у Библиотеци АУНС.

 

Трајање анагажовања:

  • годину дана за кандидате са високом стручном спремом (након чега имају право полагања стручног испита за звање – библиотекар),
  • 9 месеци за кандидате са средњом стручном спремом

(могу полагати за звање – књижничар).

 

Рок за подношење Молбе: 25.03.2016.

 

Услови:

  • елементрано познавање литературе и уметности
  • систематичност, комуникативност
  • познавање рада на рачунару
  • пожељно знање енглеског језика.

 

Потребна документа:

  • молба (са неколико реченица у вези с мотивима за рад у Библиотеци АУНС)
  • фотокопија дипломе или уверења о завршеној средњој школи, односно основним или мастер студијама
  • фотокопија личне карте.

 

Заинтересовани кандидати Молбу могу предати у Библиотеку Академије уметности на Тврђави.

 

За више информација контактирајте нас на тел:

021 64 32 167 и 062 804 87 15

 

 

 

Сродне вести