КУРС СЛИКАЊА ЈАНУАР – ЈУН 2016

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Департман ликовних уметности – Катедра за сликање

КУРС СЛИКАЊА ЈАНУАР – ЈУН 2016
Време одржавања наставе: суботом од 9-13 часова*, први час: 16. јануар
Место одржавања наставе: Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, учионица бр. 1
Недељни фонд часова: 4
Укупан фонд часова: 108
Врста наставних активности: предавања и вежбе

Курс је намењен свим заинтересованим полазницима независно од предзнања, узраста (најмлађи – средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације
Неопходан прибор: Прибор за сликање (боје, палета, крпа, четке) и подлога. Сав прибор обезбеђују полазници курса.

Наставу воде:
Владимир Ковач, сарадник (tel: 0645077124)
Професори катедре за сликарство

Цена курса:
КУРС СЛИКАЊА 8.000,00 динара месечно
У случају похађања два курса (КУРС СЛИКАЊА и ЦРТАЊА) цена је 12.000,00 динара месечно
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-81
Уплата се врши до 15-ог у месецу.

*У истом термину обављаће се и бесплатне консултације са свим заинтересованим кандидатима за полагање пријемних испита на Департману ликовних уметности Академије уметности, студијски програм сликарство.

Позивамо све заинтересоване да присуствују бесплатном курсу сликања „Отворени атеље„.
Овај једнодневни курс одржаће се 06. 02. 2016 од 9 часова на Академији уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7. Сви заинтересовани треба да понесу свој прибор за сликање. На курсу ће консултације обављати наставници Катедре за сликарство.

Пријављивање траје током трајања курса
Пријаве слати на број факса Академије уметности у Новом Саду, 021/420-187 или 0645077124 или електронским путем akademijaumetnostinovisad@gmail.com или vladakovach@gmail.com Поштанска адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7, уз назнаку: Пријава за Курс сликања