ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању јавног приступног предавања

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидаткињу др Радоман Валентину за избор у звање доцента за ужу научну област Музикологија одржаће се дана 08.12.2016. године у 13,00 часова у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 10.

Тема приступног предавања: Аспекти романтичарског музичког стваралаштва: Франц Шуберт