ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА КОНЗЕРВАТОРИЈУМУ „ЂУЗЕПЕ ТАРТИНИ“ У ТРСТУ, ИТАЛИЈА

ЕРАЗМУС+

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА 

КОНЗЕРВАТОРИЈУМУ „ЂУЗЕПЕ ТАРТИНИ“ У ТРСТУ, ИТАЛИЈА

ЕРАЗМУС+

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

ПРОДУЖЕН

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА

Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту, Италија

 

http://www.conservatorio.trieste.it/studenti/offerta-didattica/dipartimenti-e-scuole

Конкурс је отворен за:

 • Студенте Академије уметности УНС-а, Департмана музичке уметности на  основним академским и мастерским студијама
 • Област :  0215 МУЗИЧКА И ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

– 2 студента на основним академским студијама за мобилност у трајању од 4 месеца (за студијске програме погледати линк Конзерваторијума у заглављу)

– 1 студент на мастерским студијама за мобилност у трајању од 4 месеца (за студијске програме погледати линк Конзерваторијума у заглављу)

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: ДО 10. НОВЕМБРА 2015.  

Документација за пријаву кандидата (обавезна):

ü       Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице)

ü       Биографија студента на енглеском језику (користити модел Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)

ü       Уверење о завршеним основним студијама или копија дипломе уколико је кандидат поседује

ü       Уверење о положеним испитима (Transcript of Records) на енглеском језику

ü       Доказ о знању језика – обавезан минималан ниво знања енглеског језика и/или италијанског језика је Б1 у складу са европским референтним оквиром

ü       Снимак у трајању од 25 минута (доставити на ЦД-у или путем линка cloud/youtube). У случају студената композиције, доставити партитуру у пдф формату, за педагошко-теоријске смерове довољно је уверење о положњним испитима.

Oпционо:

ü       Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику

Пријаве се достављају на имејл: erasmus.auns@gmail.com

са напоменом Пријава за Еразмус + мобилност на Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 10. НОВЕМБАР 2015. ДО 15.00 ЧАСОВА

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус + координатора и комисије на матичном факултету/универзитету биће достављене Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту као номинације за стипендирану мобилност. Конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ одлучује о коначној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Од одбарних кандидата се очекује да почну мобилност у летњем семестру школске 2015/2016. године.

Трајање мобилности: 4 месеца

Месечни износ стипендије: 850 EUR (плус 180 EUR за трошкове пута)

За додатне информације кандидати се могу обрати лично Служби за организацију, маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, радним данима у периоду од 12.00 – 14.00 часова или путем имејла на имејл адресу: erasmus.auns@gmail.com .

[line]

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

Први позив за стипендирану студентску мобилност на

Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту, Италија

 

http://www.conservatorio.trieste.it/studenti/offerta-didattica/dipartimenti-e-scuole

Конкурс је отворен за:

 • Студенте Академије уметности УНС-а, Департмана музичке уметности на основним академским и мастерским студијама
 • Област : 0215 МУЗИЧКА И ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

– 2 студента на основним академским студијама за мобилност у трајању од 4 месеца (за студијске програме погледати линк Конзерваторијума у заглављу)

– 1 студент на мастерским студијама за мобилност у трајању од 4 месеца (за студијске програме погледати линк Конзерваторијума у заглављу)

Трајање конкурса: 16.10 – 31.10.2015.

Документација за пријаву кандидата (обавезна):

 • Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице)
 • Биографија студента на енглеском језику (користити модел Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
 • Уверење о завршеним основним студијама или копија дипломе уколико је кандидат поседује
 • Уверење о положеним испитима (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Доказ о знању језика – обавезан минималан ниво знања енглеског језика и/или италијанског језика је Б1 у складу са европским референтним оквиром
 • Снимак у трајању од 25 минута (доставити на ЦД-у или путем линка cloud/youtube). У случају студената композиције, доставити партитуру у пдф формату, за педагошко-теоријске смерове довољно је уверење о положњним испитима.

Oпционо:

 • Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику

Пријаве се достављају на имејл: erasmus.auns@gmail.com

са напоменом Пријава за Еразмус + мобилност на Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту.

Рок за подношење пријава: 31.10.2015. до 12:00 часова

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус + координатора и комисије на матичном факултету/универзитету биће достављене Конзерваторијуму „Ђузепе Тартини“ у Трсту као номинације за стипендирану мобилност. Конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ одлучује о коначној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Од одбарних кандидата се очекује да почну мобилност у летњем семестру школске 2015/2016. године.

Трајање мобилности: 4 месеца

Месечни износ стипендије: 850 EUR (плус 180 EUR за трошкове пута)

За додатне информације кандидати се могу обрати лично Служби за организацију, маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, радним данима у периоду од 12.00 – 14.00 часова или путем имејла на имејл адресу: erasmus.auns@gmail.com