Актуелне вести

КУРСEВИ СTAЛНOГ УMETНИЧКOГ УСAВРШAВAЊA

ЦEНTAР ЗA ЦEЛOЖИВOTНO УЧEЊE AУНС ДEПAРTMAН MУЗИЧКE УMETНOСTИ КУРСEВИ СTAЛНOГ УMETНИЧКOГ УСAВРШAВAЊA 2​4​.0​6​– ​02​.0​7​.2016. Рoк зa приjaву: ​20​.​јун​ зa курсeвe у ​јуну – Припрeмaтe прoгрaм зa кoнцeртнo извoђeњe или тaкмичeњa и жeлитe дa сe дoдaтнo кoнсултуjeтe сa врхунским музичaримa? – Жeлитe дa сaзнaтe кaкo функциoнишe Aкaдeмиja умeтнoсти у Нoвoм Сaду и упoзнaтe пoтeнциjaлнe мeнтoрe зa свoje студиje? – Зaвршили стe…

опширније
  • 03/06/2016

XI УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА: СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

XI УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА: СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ XI уметничка радионица СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ Академија уметности, 23. јануар – 7. мај 2016. Академија уметности у Новом Саду, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике, наставља са редовном праксом организовања уметничке радионице СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ. Програмски садржај радионице Програмски садржај уметничке радионице Катедре за солфеђо и методике Академије уметности…

опширније
  • 15/12/2015

ПРОЈЕКАТ РАЗЛИКЕ 2015

Поштовани професори и студенти Академије уметности у Новом Саду, у току је пријављивање за учешће на пројекту Разлике. Пријаву можете извршити до 25.04.2015.на сајту www.razlike.akademija.uns.ac.rs или путем мејла: akademija.razlike@gmail.com  

опширније
  • 23/04/2015

stud AVP

www.studavp.net  

опширније
  • 20/11/2014

ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“

ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“ Академија уметности у Новом Саду као носилац пројекта, уз подршку International Visegrad Fund-a, у септембру месецу почиње са реализацијом међународног пројекта под називном Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad. О пројекту: Пројекат Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad представља иницијативу уметника и студената академија…

опширније
  • 16/09/2014

претходне вести