Publikacije

Drugi broj Zbornika radova Akademije umetnosti

Drugi broj Zbornika radova Akademije umetnosti je heterogenog karaktera i posvećen je tumačenjima, razmatranjima, raspravama i analizama u domenima vizuelne, dramske i muzičke umetnosti. Radovi su prepoznati u tri diskurzivna okvira i postavljeni su prema rubrikama: Teorija umetnosti i medija, Filmologija i teatrologija i Muzika u nauci i praksi. Ideja uredništva je da se pozivno pismo uputi širem krugu potencijalnih…

opširnije
  • 21/11/2014

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad Izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, april 2014.  

opširnije
  • 17/04/2014

Zbornik radova Akademije umetnosti

Zbornik radova Akademije umetnosti Podrazumeva se da je uspešan rad svake visokoškolske institucije prati periodična publikacija. Zbornik radova Akademije umetnosti sačinjavaju radovi profesora sva tri departmana. Nastao je kao izraz težnji nastavnika i saradnika Akademije umetnosti da se teorijski pristup umetničkom delu i umetnosti uopšti. Početni impuls za prvi broj Zbornika predstavlja pomoć Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada…

opširnije
  • 12/11/2013

Motivi sa sela

Motivi sa sela

opširnije
  • 25/05/2013

Muzika XX veka

Muzika XX veka

opširnije

prethodne vesti