Деканат

Деканат

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6

Декан

Синиша Бокан, ред. проф.

Продекани

мр Бранислав Аксин, ред. проф. – продекан за материјално – финансијско пословање

Весна Ждрња, ред. проф. – продекан за наставу

др Дубравка Лазић, ванр. проф. – продекан за уметнички рад

др Богдан Ђаковић, ред. проф. – продекан за научноистраживачки рад

Продекан студент: Тијана Ивковић, трећа година Продукција за аудиовизуелне медије
контакт мејл: tijana.ivkovic.42@gmail.com

Шефови департмана

мр Босиљка Зиројевић Лечић, ред. проф. – шеф Департмана ликовних уметности

мр Милан Миладиновић, доцент – шеф Департмана музичке уметности

Иван Клеменц, ред. проф. – шеф Департмана драмских уметности

Секретаријат

Снежана Ђурђевић, секретар деканата – службeник за јавне набавке

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6

Шефови катедри

 

Департман драмских уметности

Катедра за режију Александар Давић, редовни професор
Катедра за историју и теорију драмских уметности др Весна Марковић, ванредни професор
Катедра за глуму Предраг Момчиловић, редовни професор
Катедра за аудиовизуелне медије мр Оливера Грачанин, ванредни професор
Катедра за драматургију Милан Пузић, ванредни професор

 

Департман ликовних уметности

Катедра за графику мр Зоран Тодовић, редовни професор
Катедра за вајарство мр Славко Живановић, доцент
Катедра за фотографију мр Јелена Ковачевић Воргучин, ванредни професор
Катедра за сликарство мр Горан Деспотовски, ванредни професор
Катедра за теоријско уметничке и педагошке предмете мр Маја Јоцков, ванредни професор
Катедра за теоријске предмете др Дијана Метлић, доцент
Катедра за нове ликовне медије Исидора Тодоровић, доцент
Катедра за графичке комуникације мр Ивица Стевановић, ванредни професор
Катедра за цртање мр Оливера Марић Недић, ванредни професор

 

Департман музичке уметности

Катедра за соло певање мр Милица Стојадиновић, редовни професор
Катедра за композицију и теоријско уметничке предмете мр Александра Степановић, ванредни професор
Катедра за музикологију и етномузикологију др Ира Проданов Крајишник, ванредни професор
Катедра за камерну музику мр Калмар Тимеа, ванредни професор
Катедра за клавир мр Биљана Горуновић, редовни професор
Катедра за оргуље, харфу, гитару и удараљке мр Сташа Грујић Мирковић, ванредни професор
Катедра за дириговање мр Андреј Бурсаћ, редовни професор
Катедра за гудачке инструменте мр Флоријан Балаж, редовни професор
Катедра за дувачке инструменте мр Никола Срдић, редовни професор
Катедра за клавирски практикум Бранка Парлић, наставник стручних предмета
Катедра за солфеђо и методике мр Милена Срдић, наставник стручних предмета