&#x;&#x;

ДЕКАНАТ АКАДЕМИЈЕ
декан | продекани | шефови
Академија уметности у Новом Саду

ДЕКАНАТ АКАДЕМИЈЕ
Декан
Sinisa Bokan dekan fotka 1234
Синиша Бокан
ДЕКАН

Академија уметности Нови Сад
Редовни професор


 

+381.(0).21.42.21.76
Продекани

мр Бранислав Аксин, ред. проф. – продекан за материјално – финансијско пословање

Весна Ждрња, ред. проф. – продекан за наставу

др Дубравка Лазић, ред. проф. – продекан за уметнички рад

др Богдан Ђаковић, ред. проф. – продекан за научноистраживачки рад

Шефови департмана

мр Босиљка Зиројевић Лечић, ред. проф. – шеф Департмана ликовних уметности

мр Милан Миладиновић, доцент – шеф Департмана музичке уметности

др Силард Антал, ред. проф. – шеф Департмана драмских уметности

Секретаријат

Маријана Стојшин, секретар Академије уметности

Снежана Ђурђевић, секретар деканата – службeник за јавне набавке

Шефови катедри
Департман драмских уметности

Катедра за режију др Антал Силард, редовни професор
Катедра за историју и теорију драмских уметности др Весна Марковић, ванредни професор
Катедра за глуму Предраг Момчиловић, редовни професор
Катедра за аудиовизуелне медије Александар Стојшин, ванредни професор
Катедра за драматургију Милан Пузић, ванредни професор

Департман ликовних уметности

Катедра за графику мр Зоран Тодовић, редовни професор
Катедра за вајарство мр Славко Живановић, доцент
Катедра за фотографију мр Јелена Ковачевић Воргучин, ванредни професор
Катедра за сликарство мр Горан Деспотовски, ванредни професор
Катедра за теоријско уметничке и педагошке предмете мр Маја Јоцков, ванредни професор
Катедра за теоријске предмете др Дијана Метлић, доцент
Катедра за нове ликовне медије Исидора Тодоровић, доцент
Катедра за графичке комуникације мр Ивица Стевановић, ванредни професор
Катедра за цртање мр Оливера Марић Недић, редовни професор

Департман музичке уметности

Катедра за соло певање др Милица Стојадиновић, редовни професор
Катедра за композицију и теоријско уметничке предмете мр Александра Степановић, ванредни професор
Катедра за музикологију и етномузикологију др Ира Проданов Крајишник, редовни професор
Катедра за камерну музику Александар Тасић, редовни професор
Катедра за клавир др Биљана Горуновић, редовни професор
Катедра за оргуље, харфу, гитару и удараљке мр Сташа Грујић Мирковић, ванредни професор
Катедра за дириговање мр Андреј Бурсаћ, редовни професор
Катедра за гудачке инструменте мр Флоријан Балаж, редовни професор
Катедра за дувачке инструменте мр Никола Срдић, редовни професор
Катедра за клавирски практикум Бранка Парлић, наставник стручних предмета
Катедра за солфеђо и методике мр Милена Срдић, наставник стручних предмета

Студентски парламент
Филип Кљакић, председник Студентског парламента Академије уметности
Стефан Димић, студент продекан
Александра Мрђен, представник студената Академије уметности у студентском парламенту Универзитета у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu