&#x;&#x;

ПРАВНА АКТА АКАДЕМИЈЕ
правилници | обрасци
Академија уметности у Новом Саду

ПРАВНА АКТА
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 и 87/2016)
hh
hh
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 88/2017.)
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Последња измена статута
Октобар 2017. године
hh
Обрасци за стицање научног звање доктора наука
Обрасци за правила студирања на уметничким докторским студијама
Образац записника катедре 
Образац за одбрану мастер радова 
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu