&#x;&#x;

ПРАВНА АКТА АКАДЕМИЈЕ
правилници | обрасци
Академија уметности у Новом Саду

ПРАВНА АКТА
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 и 87/2016)
hh
hh
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 88/2017.)
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Последња измена статута
Октобар 2017. године
hh
Обрасци за стицање научног звање доктора уметности 
Образац записника катедре 
Образац за одбрану мастер радова 
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu