ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИРАНА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА НА АКАДЕМИЈИ – НАПУЉ

#

Отворен је први позив за стипендирану мобилност особља на Академија лепих уметности, Напуљ, Италија. Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље Академије уметности у Новом Саду.

Право учешћа на конкурсу имају асистенти, сарадници у свим звањима, доценти, ванредни и редовни професори са ликовног департмана који су запослени на Академији уметности у Новом Саду као и ненаставно особље, а приликом избора комисија посебно узима у обзир:

– Добро познавање енглеског језика;
– Разноврсност области из којих долазе кандидати;
– Најмање један од одабраних учесника треба да припреми презентацију Академије уметности, студију случаја или презентацију истраживачког пројекта
– Број стипендија: 20 од чега је 18 за наставно и два за ненаставно особље.
– Место студијског боравка: Кастеламаре ди Стабија – Напуљ, Италија

Конкурс је отоврен до 15. 05. 2017.

Детаљи конкурса – продужен рок