КАЛЕНДАР НАСТАВЕ
Календар наставе
основне студије
ИНФОРМАЦИЈЕ ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
календар | предавања | испити
Академија уметности у Новом Саду
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
hh
Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
hh
АВМ – Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Ликовни департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Музички департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Заједнички предмети
Распоред предавања
основне студије
РАСПОРЕД ИСПИТА
Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
АВМ – Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Ликовни департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Музички департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Заједнички испити
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
ПРАВИЛА УПИСА

Правила уписа друге, треће и четврте године основних академских студија

На основу члана 148. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 88/2017.) студенти уписани на студије до ступања на снагу наведеног  закона, а у складу са чл. 82 – 88. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15  и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију  студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог програма.

На основу одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15  и 87/16.) утврђују се следећа правила уписа друге, треће и четврте године основних академских студија, у школској 2017/2018. години:

1. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2016/2017. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова, рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Наставно уметничког научног већа Академије уметности;
2. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2016/2017. години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, уписују следећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину;
3. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2016/2017. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају неположене предмете (број бодова неположених предмета помножено вредношћу једног бода Х 2).

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2016/2017. години остварили 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu