Informator o radu

Informator o radu

 


UNIVERZITET U NOVOM SADU
AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD
INFORMATOR O RADU

12/12/2016


SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI O AKADEMIJI UMETNOSTI
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA AKADEMIJE UMETNOSTI
3. OPIS FUNKCIJA ORGANA POSLOVOĐENJA I ORGANA UPRAVLJANJA AKADEMIJE UMETNOSTI
4. JAVNOST RADA AKADEMIJE UMETNOSTI
5. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
6. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA AKADEMIJE UMETNOSTI I OPIS POSTUPANJA
7. PROPISI KOJE AKADEMIJA PRIMENJUJE U SVOM RADU
8. USLUGE KOJE AKADEMIJA UMETNOSTI PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
9. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA
10. PREGLED PODATKA O PRUŽENIM USLUGAMA
11. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
12. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
13. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
14. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA
15. PODACI O SREDSTVIMA RADA
16. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA
17. PODACI O INFORMACIJAMA U POSEDU
18. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA AKADEMIJA UMETNOSTI OMOGUĆAVA PRISTUP
19. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA