Изложба „New City“ студенткиње Јелене Гајиновић

Изложба „New City“, Јелена Гајиновић студенткиње треће године на Kатедри за нове ликовне медије представља серију фотографија – ‘архитектонских исечака’ приказане кроз призму личног искуства простора и биће отворена у уторак 14. март 2017. у 19.30h у Оwl club у улици Лазе Телечког 10.

Изложба “ New City “ представља Геометријске композиције инспирисане конструктивизмом, док употреба динамичких контраста боја, масе (бетона) и празнине (неба), имају за циљ да створе медитативне апстрактне слике. У том светлу, New City открива нови/другачији поглед на архитектуру Новог Сада, у којем се тродимензионални вајарски атрибути претварају у естетизовану документацију и сликарску интерпретацију, бришући тако границе између реалног и имагинарног простора.

Јелена Гајиновић бави се новомедијском уметничком праксом, и фотографијом где акценат ставља првенствено на визуализацију архитектуре. Доминира минимализам како у фотографији тако и у другим медијима кроз које се изражава.

Од 2012. године излаже и сарађује са различитим уметницима и уметничким иницијатавама.