ОТВОРЕН ЕРАСМУС+ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ „КАРОЛ ЛИПИНСКИ“ У ВРОЦЛАВУ, ПОЉСКА

ЕРАЗМУС+

Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Први позив за стипендирану студентску мобилност на

Музичкој академији „Карол Липински“ у Вроцлаву, Пољска

http://www.amuz.wroc.pl/en/_/391/2/

 

Конкурс је отворен за:

  • Студенте Академије уметности УНС-а, Департмана музичке уметности на мастерским студијама
  • Област : 0215 МУЗИЧКА И ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

– 1 студент на мастерским студијама за мобилност у трајању од 4 месеца на једном од следећих факултета Музичке академије „Карол Липински“ Вроцлав: Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy; Instrumental Faculty; Vocal Faculty; Faculty of Music Education, Choral Art and Church Music

Трајање конкурса: 15.10 – 31.10.2015.

Документација за пријаву кандидата (обавезна):

  • Пријавни формулар (Student Application Form) на енглеском језику (у прилогу)
  • Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице)
  • Уверење о завршеним основним студијама или копија дипломе уколико је кандидат поседује
  • Уверење о положеним испитима (Transcript of Records) на енглеском језику
  • Доказ о знању језика – обавезан минималан ниво знања енглеског језика је Б1 у складу са европским референтним оквиром
  • Снимак у трајању од 25 минута (доставити на ЦД-у или путем линка cloud/youtube) за студенте извођачких студијских програма. У случају студената композиције, доставити партитуру у пдф формату, за студенте теоретско-педагошких студијских програма довољно је уверење о положњним испитима.

Oпционо:

  • Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику

Пријаве се достављају на имејл: erasmus.auns@gmail.com

са напоменом Пријава за Ерасмус + мобилност на Музичкој академији „Карол Липински“ у Вроцлаву

Рок за подношење пријава: 31.10.2015. до 12:00 часова

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора и комисије на матичном факултету/универзитету биће достављене Музичкој академији „Карол Липински“ у Вроцлаву као номинације за стипендирану мобилност. Музичка академија „Карол Липински“ одлучује о коначној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Од одбарних кандидата се очекује да почну мобилност у летњем семестру школске 2015/2016. године.

Трајање мобилности: 4 месеца

Месечни износ стипендије: 750 EUR (плус 275 EUR за трошкове пута)

За додатне информације кандидати се могу обрати лично Служби за организацију, маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, радним данима у периоду од 12.00 – 14.00 часова или путем имејла на имејл адресу: erasmus.auns@gmail.com .