Aktuelne vesti

OTVOREN ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA NA MUZIČKOJ AKADEMIJI „KAROL LIPINSKI“ U VROCLAVU, POLJSKA

ERAZMUS+

Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na

Muzičkoj akademiji „Karol Lipinski“ u Vroclavu, Poljska

http://www.amuz.wroc.pl/en/_/391/2/

 

Konkurs je otvoren za:

  • Studente Akademije umetnosti UNS-a, Departmana muzičke umetnosti na masterskim studijama
  • Oblast : 0215 MUZIČKA I IZVOĐAČKE UMETNOSTI

– 1 student na masterskim studijama za mobilnost u trajanju od 4 meseca na jednom od sledećih fakulteta Muzičke akademije „Karol Lipinski“ Vroclav: Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy; Instrumental Faculty; Vocal Faculty; Faculty of Music Education, Choral Art and Church Music

Trajanje konkursa: 15.10 – 31.10.2015.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

  • Prijavni formular (Student Application Form) na engleskom jeziku (u prilogu)
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)
  • Uverenje o završenim osnovnim studijama ili kopija diplome ukoliko je kandidat poseduje
  • Uverenje o položenim ispitima (Transcript of Records) na engleskom jeziku
  • Dokaz o znanju jezika – obavezan minimalan nivo znanja engleskog jezika je B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom
  • Snimak u trajanju od 25 minuta (dostaviti na CD-u ili putem linka cloud/youtube) za studente izvođačkih studijskih programa. U slučaju studenata kompozicije, dostaviti partituru u pdf formatu, za studente teoretsko-pedagoških studijskih programa dovoljno je uverenje o položnjnim ispitima.

Opciono:

  • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku

Prijave se dostavljaju na imejl: erasmus.auns@gmail.com

sa napomenom Prijava za Erasmus + mobilnost na Muzičkoj akademiji „Karol Lipinski“ u Vroclavu

Rok za podnošenje prijava: 31.10.2015. do 12:00 časova

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora i komisije na matičnom fakultetu/univerzitetu biće dostavljene Muzičkoj akademiji „Karol Lipinski“ u Vroclavu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Muzička akademija „Karol Lipinski“ odlučuje o konačnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Od odbarnih kandidata se očekuje da počnu mobilnost u letnjem semestru školske 2015/2016. godine.

Trajanje mobilnosti: 4 meseca

Mesečni iznos stipendije: 750 EUR (plus 275 EUR za troškove puta)

Za dodatne informacije kandidati se mogu obrati lično Službi za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju Akademije umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića 7, radnim danima u periodu od 12.00 – 14.00 časova ili putem imejla na imejl adresu: erasmus.auns@gmail.com .

 

 

  • 23/10/2015