&#x;&#x;

КОНКУРСИ АКАДЕМИЈЕ
обрасци | наставни | сараднички
Академија уметности у Новом Саду

КОНКУРСИ НАСТАВНИЧКИ И САРАДНИЧКИ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 88/2017.)
h h
h h
СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Последња измена статута
Март 2018. године
h h
h h
Правилник о ближим минималним условима за избор у звања наставника
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu