&#x;&#x;

КОНКУРСИ АКАДЕМИЈЕ
обрасци | наставни | сараднички
Академија уметности у Новом Саду

КОНКУРСИ НАСТАВНИЧКИ И САРАДНИЧКИ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
издање 2017. године
hh
hh
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Последња измена статута
Мај 2017. године
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu