&#x;&#x;

МУЗИЧКИ КОНСУЛТАЦИЈЕ
пријемни | консултације
Академија уметности у Новом Саду

МУЗИЧКИ КОНСУЛТАЦИЈЕ

БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ДЕПАРТМАНА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ – УПИС 2018/2019.

Од школске 2015/2016 на Академији уметности спроводи се акредитован програм мастер студија – Музика и медији. У оквиру два семестра, студенти овог програма
у могућности су да кроз теорију и праксу стекну сазнања и вештине којима ће владати у раду у медијима при промоцији различитих музичких жанрова.
Куриозитет овог програма јесте да се на њега могу уписати, уколико положе пријемни испит, студенти са завршеним основим студијама СВИХ факултета, а не само они који су завршили ОАС музичке академије и музичке продукције.

Консултације за пријемни испит за МАС „Музика и медији“ биће одржане 12. септембра 2018. године у 10. часова у згради Академије у Ђуре Јакшића 7. 

Пријемни испит ће се састојати од писања текста на једну од три теме:
– Приказ концерта (уметничке или популарне музике)
– Приказ документарног филма
– Фестивал као медиј афирмације (уметничке или популарне) музике као и теста опште културе у којем ће једна трећина укупног броја питања бити у вези са написима из интернет издања дневних новина „Блиц“, „Политика“ и „Дневник“ у периоду од 18. до 25. септембра.

• Предмет: Солфеђо и теорије музике
• Термин:
• Новчана накнада: не плаћа се

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ, ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ НОСТРИФИКАЦИЈУ ДИПЛОМЕ: НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМЕ
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu