КУРС АНАЛИТИЧКОГ ЦРТАЊА

}}

Курс аналитичког цртања
Март – јун 2018.
Косовска 33
Академија уметности

Курс аналитичког цртања одржаће се на Академији уметности у објекту који се налази у Косовској улици бр. 33 у периоду од марта до јуна.

Промотивни (бесплатни) часови аналитичког цртања, Цртање по моделу (портрет са шакама) одржаће се у просторијама Катедре за цртање Департмана ликовне уметности у Косовској 33 у недељу 25. фебруара 2018. од 10 до 14 сати.

МАРТ – ЈУН 2018. 

Време одржавања наставе: недеља од 10-14 часова. Први час ће се одржати 25 фебруара 2018 године

Место одржавања наставе: Академија уметности, Катедра за цртање, ул. Косовска 33, Нови Сад

Недељни фонд часова: 4
Укупан фонд часова: 68

Врста наставних активности: предавања и вежбе (курс је у смањеном обиму идентичан настави цртања на првој години Академије уметности за сва усмерења).

Напомена: У истом термину обављаће се и бесплатне консултације са свим заинтересованим кандидатима за полагање пријемних испита на Департману ликовних уметности Академије уметности за сва усмерења из домена цртежа. Скрећемо пажњу да ће се бесплатне консултације одржавати и радним данима, од понедељка до четвртка на катедри у оквиру редовне наставе.

Курс је намењен свим заинтересованим полазницима, независно од предзнања, узраста (најмлађи – средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације

Неопходан прибор: углљени штапићи, креп траке, скалпел (папир обезбеђује катедра).

Наставу води:
проф. Љубомир Вучинић, контакт: artljube@gmail.com 060 73 30 441

Цена курса:
КУРС ЦРТАЊА месечно 9.600,00 динара укупно са ПДВ
У случају похађања два курса (КУРС СЛИКАЊА и ЦРТАЊА) цена је укупно 12.000,00 динара месечно од тога 6.000,00 на рачун курс цртања
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-81
Уплата се врши до 15. у месецу.

 

Потребно је понети прибор за цртање : угљени штапићи, креп траке, скалпел; папир обезбеђује катедра.

 

Сродне вести