Мастер студије – МУЗИКА И МЕДИЈИ

#
} }

Академија уметности
Нови Сад

Од школске 2015/2016. године на Академији уметности реализује се акредитован програм мастер студија – Музика и медији.

У оквиру два семестра, студенти овог програма у могућности су да кроз теорију и праксу стекну сазнања и вештине којима ће владати у раду у медијима при промоцији различитих музичких жанрова.

Куриозитет овог програма јесте да се на њега могу уписати, уколико положе пријемни испит, студенти са завршеним основим студијама СВИХ факултета, а не само они који су завршили ОАС музичке академије и музичке продукције.

Консултације за пријемни испит за МАС „Музика и медији“ биће одржане почетком септембра 2018. Тачан датум биће објављен. 

Пријемни испит ће се састојати од писања текста на једну од три теме:

– Приказ концерта (уметничке или популарне музике)
– Приказ документарног филма
– Фестивал као медиј афирмације (уметничке или популарне) музике као и теста опште културе у којем ће једна трећина укупног броја питања бити у вези са написима из интернет издања дневних новина.

ВИДЕО О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МУЗИКА И МЕДИЈИ

Сродне вести