ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА II ГОДИНУ ОАС СТУДИЈА ЗА СВА ТРИ ДЕПАРТМАНА

}}

Академија уметности
Нови Сад

Упис у ДРУГУ годину студија  и овера испитних и предиспитних обавеза за сва три департма на ОАС трајаће до 10.10.2017. године.

ЗА ОВЕРУ ЈЕ ПОТРЕБНО:

ДОНЕТИ ИНДЕКС на увид – (са потписима професора)
ЛИСТ ЗА ОВЕРУ ИСПИТНИХ И ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ШВ ОБРАСЦИ ЗА УПИС (добијају се у Студентској служби)
ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ
на жиро рачун Академије уметности 840 – 1451666 – 42
позив на број:
– 100 за Департман музичке уметности
– 200 за Департман ликових уметности
– 300 за Департман драмске уметности

2.000 дин. – за оверу испитних и предиспитних обавеза
1.000 дин. – за материјалне трошкове
5.500 дин. – за упис у наредну годину

Напомена: При упису студенти морају имати печат у индексу да су обавили систематски преглед.

04.09.2017.
Студентска служба