Oбавештење за кориснике студентских кредита

#
}}

Oбавештење за кориснике студентских кредита
Студентска служба
Академија уметности

Обавештавају се студенти свих нивоа студија, корисници студентских кредита за шк. 2018/19. годину  који су први пут добили студентски кредит, да најкасније до 08.02.2019. године предају Студентској служби Академије уметности:

– меницу,
– образац бр. 6 – изјава жиранта (образац бр. 6 и меницу попунити према  упутству са полеђине обрасца бр. 6),
– очитану личну карту жиранта .

Студентска служба
25.01.2019.