Обавештење за студенте кориснике студентских кредита

#
}}

Обавештење за студенте
Kорисници студентских кредита
Студентска служба
Академија уметности

Студенти, корисници студентских кредита (корисници за шк. 2017/18. годину), могу подићи потписане уговоре за студентске кредите као и обавештења о враћању студентских кредита до  30.04.2018. године у Студентској служби Академије уметности, у улици Ђуре Јакшића бр.7. радним даном од 9.00-13.00 часова.

Сви корисници студентских кредита за шк. 2016/17.  годину који  нису подигли уговоре и обавештења о враћању студентских кредита, моле се да то ураде, такође до 30.04.2018. године.