Oбавештење за студенте кориснике студентских кредита – исплатне листе

#
}}

Oбавештење за студенте кориснике студентских кредити
Исплатне листе
Студентска служба
Академија уметности

Обавештавају се сви студенти корисници студентских кредита за шк. 2018/19. годину (који су први пут добили студентски кредит), да најкасније до 08.02.2019. године предају студентској служби Академије:

– меницу,
– образац бр. 6 – изјава жиранта (образац бр. 6 и меницу попунити према  упутству са полеђине обрасца бр. 6),
– очитану личну карту жиранта.

Исплатне листе 

Исплатне листе 

Студентска служба
Академија уметности