Обавештење за студенте свих нивоа студија

#
} }

Студентска служба
Академија уметности
Нови Сад

Утврђени предлози прелиминарних ранг листа кандидата, за студентске кредите и стипендије за школску 2017/18.

Департман музичке уметности
Департман ликовне уметности
Департман драмских уметности

Евентуални документовани приговори могу се предати Студентској служби Академије уметности најкасније до 11. децембра 2017.
Образац за приговор можете подићи у канцеларији Студентске службе Академије уметности.

Напомена: СВИ СТУДЕНТИ КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН (ПРВИ ПУТ) КРЕДИТ ДУЖНИ СУ ДА ПРЕДАЈУ МЕНИЦЕ И ОБРАЗАЦ БОЈ 6. СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.01.2018. ГОДИНЕ.
(Упутство како се попуњава Меница и Образац број 6. подиже се у Студентској служби).

Студентска служба
30.11.2017.