Обавештење за све студенте и професоре Академије уметности

#
}}

Студентска служба
Академија уметности

Нови Закон о високом образовању (члан 104) је прописао распон бодова за поједине оцене на испиту.  Наш Универзитет је ускладио своје прописе са тим чланом Закона и он је обавезујући за све факултете, почевши од јануарског испитног рока 2018.

Успех студената на испиту изражава се оценом од  5 – 10, према следећој скали:

– од 51 – 60  поена  оцена  6 (шест)

– од 61 – 70  поена  оцена  7 (седам)

– од 71 – 80  поена  оцена  8 (осам)

– од 81 – 90  поена  оцена  9 (девет)

– од 91 – 100  поена  оцена 10 (десет)

Оцена 5 (пет) није прелазна и не уписује се у индекс.

Проф. Весна Ждрња
Продекан за наставу
Академија уметности