ОПОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СВИХ НИВОА СТУДИЈА

#
}}

Студентска служба
Академија уметности

ОПОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СВИХ НИВОА СТУДИЈА КОЈИ НИСУ ОВЕРИЛИ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ.

Студенти прве године свих нивоа студија који нису оверили зимски семестар и уписали летњи семестар школске 2018/2019. године, у ОБАВЕЗИ су да то учине најкасније до почетка априлског испитног рока. У противном неће имати право да присуствују настави.