Овера испитних и предиспитних обавеза зимског семестра школске 2018/19. године

#
}}

Овера испитних и предиспитних обавеза зимског семестра школске 2018/19. године
Студентска служба
Академија уметности

Овера  испитних и предиспитних обавеза зимског семестра школске 2018/19. године за  другу, трећу и четврту годину  основних академских студија и докторских академских студија друге и треће године траје до 28.02.2019. године.

За оверу семестра је потребно:

   • ДОНЕТИ  ИНДЕКС  на увид  –  (са  потписима професора)
   • ФОРМУЛАР ЗА ОВЕРУ ИСПИТНИХ И  ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА (добије се у Студентској служби)
   • ДОКАЗ  О  ИЗВРШЕНОЈ  УПЛАТИ на жиро рачун Академије уметности:  840 – 1451666 – 42

  позив на број :
  – 100 за Департман музичке уметности,
  – 200 за Департман ликовних уметности,
  – 300 за Департман драмских уметности.

  2.000 дин. – за оверу испитних и предиспитних обавеза,
  1.000 дин. – за материјалне трошкове.

  НАПОМЕНА: СТУДЕНТИ ПРВИХ ГОДИНА СВИХ НИВОА СТУДИЈА И СВИХ ДЕПАРТМАНА, ОВЕРУ  ИСПИТНИХ И ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ВРШИЋЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДО 28.02.2019. ГОДИНЕ.

  УПЛАТЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ: 840-1451666-42, ПОЗИВ НА БРОЈ СА Е – ПОРТАЛА СТУДЕНТА.

  21.01.2019.
  Студентска служба