Овера предиспитних и испитних обавеза докторске академске студије

}}

Докторске академске студије
Студентска служба
Академија уметности

Овера  предиспитних и испитних обавеза  летњег  семестра  и упис у шк. 2018/19. годину  за сва три департмана и за докторске академске студије траје  до 10.10.2018.

За  оверу и упис  је  потребно:

– Индекс на увид  са  потписима професора;

– Лист за оверу испитних и предиспитних обавеза и шв обрасци за упис који се добијају у Студентској служби;

– Доказ  о  извршеној  уплати на жиро рачун Академије уметности 840 – 1451666 – 42

позив на број:

100 за Департман музичке уметности

200 за Департман ликовних уметности

300 за Департман драмске уметности

2.000,00 дин.  за оверу испитних и предиспитних обавеза,

1.000,00 дин. за материјалне трошкове,

10.000,00 дин. за упис у наредну годину.

Студентска служба