ОВЕРА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И УПИС ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

} }

Академија уметности
Ђуре Јакшића 7
Нови Сад

ЗА ОВЕРУ ЈЕ ПОТРЕБНО:

– ДОНЕТИ ИНДЕКС на увид – (са потписима професора)
– ЛИСТ ЗА ОВЕРУ ИСПИТНИХ И ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ШВ ОБРАСЦИ ЗА УПИС (добијају се у Студентској служби )
– ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ

На жиро рачун Академије уметности 840 – 1451666 – 42 позив на број:
– 100 за музички одсек
– 200 за ликовни одсек
– 300 за драмски одсек

2.000 дин. – за оверу испитних и предиспитних обавеза
1.000 дин. – за материјалне трошкове
10.000 дин. – за упис у наредну годину

ОВЕРА ТРАЈЕ ДО 15. ОКТОБРА 2017.

Студентска служба