Упис на Академију уметности

#
}}

Упис
Академија уметности
Универзитет у Новом Саду

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

– ОРИГИНАЛ ДИПЛОМЕ – на увид
– ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ (3,5 x 4,5 cm)
– ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ  – 5.500,00 дин. – за уписнину
– ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ  – 125.000,00 дин. – за школарину – самофинансирајући студенти
– ИНДЕКС И ДВА ПРИЈАВНА ЛИСТА (обрасци ШВ-20)  који се добију у Студентској служби Академије уметности

УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА ЖИРО РАЧУН  АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ:  840 – 1451666 – 42

  • позив на број – 100 (за Музички департман)
  • позив на број – 200 (за Ликовни департман)
  • позив на број – 300 (за Драмски департман)