ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА СВИХ ДЕПАРТМАНА

#
} }

Академија уметности
Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА СВА ТРИ ДЕПАРТМАНА

Коначне ранг листе за сва три департмана мастер академских студија биће објављене дана 10.10.2017. године, а уписи ће се обавити дана:

– Департман драмских уметности и Департман музичке уметности – 11.10.2017
– Департман ликовних уметности – 12.10.2017.
Упис се ће се обавити у Студентској служби од 9 – 13 часова.

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

– Две фотографије (3,5 x 4,5 цм);
– Доказ о извршеној уплати: 5.500,00 дин. – за уписнину на жиро рачун Академије уметности: 840 – 1451666 – 42

Позив на број:

– 100 за Департман музичке уметности
– 200 за Департман ликовних уметности
– 300 за Департман драмских уметности

– Индекс и два пријавна листа (обрасци ШВ-20) који се добију у Студентској служби Академије

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ:
Доказ о извршеној уплати:

Прва рата – 62.500,00 дин. уплаћује се при упису у ПРВИ семестар
Друга рата – 32.500,00 дин. уплаћује се до 15.01.2018.
Трећа рата – 32.500,00 дин. уплаћује се до 15.03.2018.

УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ број: 840 – 1451666 – 42 – позив на број – 742121-1
(за све департмане)

09.10.2017.
Студентска служба
Академија уметности у Новом Саду