Зимски семестар – овера испитних и предиспитних обавеза

#
}}

Студентска служба
Академија уметност
Универзитет у Новом Саду

Обавештавају се студенти Академије уметности да овера предиспитних и испитних обавеза зимског семестра школске 2017/18. године за све нивое студија почиње у понедељак 22. јануара 2018. и траје до 19. фебруара 2018.  

За оверу је потребно донети у Студентску службу: 

      • Индекс са потписима професора на увид 
      • Лист за оверу испитних и предиспитних обавеза који се добија у Студентској служби
      • Доказ о извршеној уплати на жиро рачун Академије: 840 – 1451666 – 42Позив на број:

100 Департман музичке уметности
200 Департман ликовне уметности
300 Департман драмских уметности

Потребно је уплатити: 2.000 дин. за оверу испитних и предиспитних обавеза и 1.000 дин. за материјалне трошкове 

17. јануар 2018. 
Студентска служба