ZBORNIKA RADOVA AKADEMIJE UMETNOSTI NOVI SAD 2017

ZBORNIKA RADOVA AKADEMIJE UMETNOSTI NOVI SAD 2017

ISSN 2334-8666 (Print)
ISSN: 2560-3108 (Online)
COBISS.SR-ID 2799050311

SADRŽAJ ZBORNIKA RADOVA AKADEMIJE UMETNOSTI NOVI SAD

ZBORNIK br 5. (2017. godine; ur. dr Nataša Crnjanski)

REČ UMETNIKA/THE WORD OF THE ARTIST
Ira Prodanov „Muzika je stvar koja dolazi iz glave i iz srca – razgovor sa maestrom Mladenom Jaguštom”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705009P
scindeks.ceon.rs

STUDIJE FILMA/STUDIES ON FILM
Zoran Koprivica „Olivijeov ’esej’ o Hamletu’”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705014K
scindeks.ceon.rs

Dragan Stojmenović „Filmski impresionizam: Scenoplastična polivizija” 
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705032S
scindeks.ceon.rs

TEORIJA I ISTORIJA UMETNOSTI/THEORY AND HISTORY OF ARTS
Jagor Bučan „Topos neizrecivog: Prilog temeljnim pretpostavkama odnosa slike i jezika”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705043B
scindeks.ceon.rs

Dragana Stojanović  „Educational Turn in Art: Turning Art into the Production of a New Knowledge“
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705056S
scindeks.ceon.rs

Lamija Kršić „Umberto Eko: Sloboda i granice tumačenja umjetničkog djela”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705065K
scindeks.ceon.rs

Lidija Marinkov Pavlović  „Od dinamičnog kadra do pokretne slike – remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705077M
scindeks.ceon.rs

Katarina Pantović „Žensko telo kao fetiš u fotografiji Helmuta Njutna”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705089P
scindeks.ceon.rs

Dajana Milovanov  „Ukrotitelj(ka) zmija: intermedijalni dijalog između slikarstva Anrija Rusoa i poezije Silvije Plat”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705100M
scindeks.ceon.rs

STUDIJE O MUZIČKOJ UMETNOSTI/STUDIES ON MUSIC
Maria Mannone, Kyriaki Gkoudina, Evan Tyler „Narrating the Origin of the Universe through Music: A Case Study”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705110M
scindeks.ceon.rs

Sandra Fortuna „Embodiment, Sound and Visualization: A Multimodal Perspective in Music Education”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705120F
scindeks.ceon.rs

Bojana Radovanović  „Aria Džona Kejdža sagledana kroz prizmu kontekstualne uslovljenosti”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705132R
scindeks.ceon.rs

Svetlana Stojanović Kutlača „Simbolika Bahovog dela Umetnost fuge”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705142S
scindeks.ceon.rs

TEATROLOGIJA/THEATROLOGY
Milan Novaković  „Logičnost komike”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705160N
scindeks.ceon.rs

PRIKAZI/REVIEWS
Ira Prodanov, Naučni projekat “Kulturološki identiteti umetničke produkcije Akademije umetnosti u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije“

Nice Fracile, Jasmina TalamNarodni muzički instrumenti u Bosni i Hercegovini
Jasna TanasijevićZbornik Davorin Jenko

IN MEMORIAM
Andrej Maćašik