Представљање пројекта „Цртеж – поље личног-интимног трага-ња / дневника“

#
}}

Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“
Аутор: доц. Биљана Јевтић
Културни центар Лаб
Др Хемпта 2
Нови Сад

Доц. Биљана Јевтић на Департману ликовних уметности у Културном центру Лаб представиће у понедељaк 12.11.2018. у 20 часова пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ који је настао у сарадњи са студентима Академије уметности у оквиру избора најуспешнијих семинарских радова/индивидуалних задатака на тему „Дневник“ на предмету Цртање са технологијом. Изложба је отворена до 18.11.2018.

Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ је резултат иницијативе доц. Јевтић да се кроз факултетску – универзитетску и уметничку размену студената учврсти и продуби већ постојећа веза и сарадња Академије уметности у Новом Саду и КЦ Лаб. У плану је да се у оквиру излагачких циклуса презентују најуспешнији семинарски радови/индивидуални задаци/пројекти студената.

О пројекту „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“: 

Пројекат је фокусиран на задату тему семинарског рада/индивидуалног задатка „Дневник“ током друге године основних студија на предмету Цртање са технологијом, са проширеног аспекта у симболичком и технолошком приступу ново постављеног концепта интерпретативне разноликости студената. Појам „Дневник“ се у том смислу односи и на поетику затворене и отворене форме дневника варијабилних димензија, отварајући нова естетска истраживања, као и ново значење. Богдан Симеуновић и Сара Масникоса, у виду геометријске архитектонике/објекта, укључују унутрашњи и спољашњи простор-ни дневник, како духовни тако и физички. Јелена Бурсаћ, Милош Бибић и Марија Ранковић у сфери структуралног – фигуративног, у секвенцама фрагментарних кадрова који се могу спајати и одвајати, постајати и остајати целина, укључују и време у различитим видовима преображаја, деформације и трансформације као битну димензију временског континуума дневника. Лидија Крњајић и Кристина Божовић, паралелно истражују у сфери поетског, литерарног, ониричког односно телесног. Такође, у виду интертекстуалног дневника, уодношавањем поезије и цртежа/визуелне уметности, подстичу на размишљање и контемплацију о могућности остварења његовог јединства, песма-стих-слово је цртеж/визуелна уметност а цртеж/визуелна уметност је песма-стих-слово.
Биљана Јевтић

Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ је део програма  у оквиру сарадње Академије уметности у Новом Саду и КЦ Лаб.

Учесници/Студенти треће године основних студија Академије уметности у Новом Саду:
Богдан Симеуновић, Сара Масникоса, Јелена Бурсаћ, Милош Бибић, Марија Ранковић, Лидија Крњајић и Кристина Божовић.

Сродне вести