&#x;&#x;

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
информатори | пријемни | резултати
Академија уметности у Новом Саду

ИНФОРМАТОР

УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Williams Alastair. (2001) Constructing Musicology, Aldershot, UK: Ashgate.
2. Petrov Ana. (2016) Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije – koncerti kao mesta sećanja, Beograd: Fakultet za medije i komunikacije.
3. Small Christopher. (1998) Prelude: Music and Musicing (1-18 str.) Hanover and London: Wesleyan University Press

ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за упис студената у прву годину Докторских академских студија школске 2017/2018 године

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА, РЕЗУЛТАТИ, РАНГ ЛИСТЕ…