&#x;&#x;

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
распоред | програми
Академија уметности у Новом Саду

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду
 1. Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Цртање одржаће се дана 23.04. и 24.04.2018. године у згради Академије уметности у Новом Саду у улици Косовска 33.

Дана 23.04.2018. у времену од 14,00 до 18,00 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:

 1. Драган Деспотовић
 2. Ивана Соколовски
 3. Јасна Гулан
 4. Маја Гајић

Дана 24.04.2018. у времену од 14,00 до 18,00 часова одржаће се приступно предавање  кандидата по следећем распореду:

 1. Марија Каузларић
 2. Милан Нешић
 3. Нина Тодоровић
 4. Небојша Лазић

Тема приступног предавања: „ Студија људске фигуре у ентеријеру”

Тема је у складу са студијским програмом друге године основних студија Цртања. Предавање  ће се одржати студентима друге године студија свих студијских група. Од кандидата се очекује да одрже 45 минута (један школски час) предавања и коректуре на тему „Студија људске фигуре у ентеријеру” пред студентима и члановима Комисије.

Кандидати имају могућност приказивања фотографија (JPG формата) са USB-a на монитор/екран u просторији где се врши предавање.

 2. Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (Фагот) одржаће се дана 28.04.2018. у времену од 09,00 до 12,00 часова у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 33. Приступно предавање кандидата одржаће се по следећем распореду:

 1. Јанковић Ненад
 2. Ранисављев Александар
 3. Радивијевић Михајло
 4. Стојковић Предраг

Тема приступног предавања: Држање часа са студентом Академије уметности Програм:

W.A. Mozart: Koncert za fagot KV 191 I stav, Allegro

C.M. Weber: Rondo Ungarese

Пиступно предавање реализоваће се у форми држања часа из соло инструмента са студентом Академије уметности. Методска јединица је у складу са програмом који студент тренутно свира. Предвиђено време за реализацију часа је 45 минута.

 

Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Графика одржаће се дана 07.05.2018. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави у просторијама Катедре за  Графику

Дана 07.05.2018. у времену од 10,00 до 15,30 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:

 1. Милош Ђорђевић (10:00 сати)
 2. Александар Лазар (11:00 сати)
 3. Мина Ракиџић (12:00 сати)
 4. Маја Симић (14:30 сати)
 5. Дања Текић (15:30 сати)

Тема приступног предавања: Уметност графике у техникама дубоке штампе од бакрореза до колографије

Тема је у складу са  студијским програмом за студенте прве године основних студија графике.  Предавање ће се одржати у просторијама Катедре за графику којима ће присуствовати сви заинтересовани студенти модула Графика,  наставници и сарадници, односно чланови Комисије  за избор у звање и на радно место наставника.  Од кандидата се очекује да одрже један школски час (45 минута) предавања са примерима питањима и одговорима присутних студената.

Кандидати се позивају да истога дана 07.05.2018. са собом, непосредно пре приступног предавања донесу допуну конкурсне документације у форми мапе графика,  релевантне за избор у звање и на радно место доцент за област Ликовних уметности, ужа област Графика, са пуним радним временом, у складу са конкурсом објављеном у листу Послови, број 769,  дана 21.03.2018. године. Уз  мапу кандидати прилажу и  CD  са верним фотографијама радова.

 

 

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu