&#x;&#x;

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
распоред | програми
Академија уметности у Новом Саду

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду

1. Приступно предавање за кандидата др Станиславу Гајић за избор у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Теоријско уметнички музички предмети одржаће се дана 27.09.2018. са почетком у 11,00 часова у згради Академије уметности у улици Ђуре Јакшића 7, Нови Сад у учионици број 218.

Тема приступног предавања: „Хармонија проширеног класичног тоналитета – медијанте и њихова примена у пракси“

2. Приступно предавање за кандидата Елиду Месарош Лајко за избор у звање доцента за област драмских уметности, ужа област Камера одржаће се дана 03.10.2018. са почетком у 10,00 часова у згради Академије уметности у улици Косовска 33, Нови Сад.

Тема приступног предавања: „Увод у боју“

3.  Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Вајарство одржаће се дана 10.10. и 11.10.2018. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 6.

Дана 10.10.2018. у времену од 9,00 до 13,00 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:

  1. Ђорђе Аралица
  2. Вида Станиславац Вујчић
  3. Ранко Драгић
  4. Зоран Кричка

Дана 11.10.2018. у времену од 9,00 до 13,00 часова одржаће се приступно предавање  кандидата по следећем распореду:

  1. Милан Кулић
  2. Петар Сибиновић

Тема приступног предавања: „Коректура портрета према живом моделу на другој години основних студија Вајарства“.

Тема је у складу са студијским програмом друге године основних студија Вајарства, а од кандидата се очекује да одрже 45 минута (један школски час) предавања пред студентима и члановима Комисије.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu