Актуелне вести

Приступна предавања за кандидате за избор у звање доцента

Приступно предавање за кандидата др Мирослава Цветинова за избор у звање доцента за ужу научну област Физика (Оптика, Акустика и Оптичке методе у конзервацији) одржаће се дана 26.04.2017. године у 12,30 часова у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Косовска 33.

Тема приступног предавања: Фото објектив као оптички систем. Савремени конструкциони принципи

Приступно предавање за кандидаткињу Христину Муратиду за избор у звање доцента за област драмских уметности, ужа област Глумачке вештине (Примењено позориште) одржаће се дана 27.04.2017. године у 13:00 часова у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Ђуре Јакшића бр. 7.

Тема приступног предавања: Примењено позориште као средство друштвене промене.

Приступно предавање за кандидате Александру Вељковић и Марту Береш за избор у звање доцента за област драмских уметности, ужа област Глумачке вештине одржаће се дана 27.04.2017. године у 14:00 часова у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Ђуре Јакшића бр. 7, учионица бр. 3.

Тема приступног предавања: Сценски покрет, мачевање и Комедија дел арте као интегративни елементи глумачког тренинга.

Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Вајарство одржаће се дана 03.05. и 05.05.2017. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 6.

Дана 03.05.2017. у времену од 9:00 до 13:00 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:

  1. Маша Пауновић
  2. Дејан Јанков
  3. Александар Бунчић
  4. Војислава Клачар

Дана 05.05.2017. у времену од 9:00 до 13:00 часова одржаће се приступно предавање  кандидата по следећем распореду:

  1. Магдалена Павловић
  2. Тамара Ракић
  3. Зоран Вранешевић

Тема приступног предавања: „Коректура портрета према живом моделу на другој години основних студија Вајарства“.  

Приступно предавање за избор у звање доцента за област драмских уметности, ужа област Продукција одржаће се дана 04.05.2017. године, за кандидата  Милана Марковића у 9,00 часова, а за кандидата др Љубицу Ристовски у 10,00 часова у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Ђуре Јакшића бр. 7, учионица бр. 13.

Тема приступног предавања:

Различити модалитети продукције позоришне представе у Србији.  

 

 

 

  • 19/04/2017