&#x;&#x;

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
међународни пројекти
Академија уметности у Новом Саду

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
INSTANT MIX THEATER LAB FOUNDING PROJECT

Циљ пројекта је развој мултилингвизма и интеркултурализма у савременом друштву, с једне стране, и експериментални приступ преводу драмског текста на други језик као и суочавање са језичким препрекама у доживљају театра, културолошким, територијалним и националним одликама, с друге стране.

Земље учеснице: Србија, Француска, Велика Британија

Финансирано средствима: Creative Europe

Трајање пројекта: 2016 – 2017

BIZZARRE LOVE TRIANGLE – THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD

Пројекат је осмишљен као покушај уметника и студената да дотакну тему неодговорног урбаног планирања. Студија случаја је била фокусирана на проблем јавних скулптура у Новом Саду.

Земље учеснице: Србија, Пољска, Словачка и Мађарска

Финансирано средствима: Visegrad Fund

Трајање пројекта: 2014 – 2015.

Сајт пројекта: bizarrelovetriangle.akademija.uns.ac.rs

PANNONIAN ART PATH

Strengthening cooperation and networking of higher education institutions in the field of art and ecology

Пројекат је тежио да кроз интензиван рад са студентима подстакне креативно истраживање у домену „уметности земље“ (land art) повезујући га са основним постулатима очувања животне средине и здравог живота.

Земље учеснице: Србија и Хрватска
Финансирано средствима: IPA Crossboarder cooperation Croatia Serbia

Трајање пројекта: 2013 – 2014.

Сајт пројекта: pannonianartpath.uns.ac.rs

STUDAVP

Development of higher education and sociaty by creating a collaborative envirnment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content

Циљ пројекат је унапређење образовног процеса студената аудиовизуелне уметности и медија и њиховог учешћа у професионалном медијском окружењу као и саме презентације њиховог рада у јавности.

Земље учесницe: Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Словачка, Словенија и Бугарска

Финансирано средствима: TEMPUS

Трајање пројекта: 2013 – 2016.

Сајт пројекта: studavp.net

InMusWB

Introducing interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with the European Perspective
Пројекат је имао за циљ развој интердисциплинарног приступа у високом образовању у пољу музичке уметности.

Земље учесницe: Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Аустрија, Чешка република, Литванија, Холандија, Словенија и Шведска)

Финансирано средствима: TEMPUS

Трајање пројекта: 2011 – 2015.

Сајт пројекта: inmuswb.net

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu