Први позив за стипендирану мобилност особља на Универзитету у Порту, Португалија

#
}}

Први позив за стипендирану мобилност особља
Универзитет у Порту
Португалија

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље Академије уметности.

Број стипендија: 2 стипендије за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева
минимум 8 сати наставе недељно) и 2 стипендије за усавршавање (Training)
Трајање конкурса: 28. фебруара 2018. – 25. марта 2018.
Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2018/2019. године (до јула 2019. године)
Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 дана за путовање)

Више информација о Конкуру можете прочитати ОВДЕ.