&#x;&#x;

АКАДЕМИЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ
књиге | каталози | брошуре
Академија уметности у Новом Саду

АКАДЕМИЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ
Музика двадесетог века
Музика двадесетог века
9 август, 2017 in  књиге публикације
Трагом античких метричких стопа
Трагом античких метричких стопа
9 август, 2017 in  књиге публикације
КУЛТУРНИ НАПАД
КУЛТУРНИ НАПАД
Пројекат Разлике 2016
Пројекат Разлике 2016
Мастери 2016
Мастери 2016
ПРОЈЕКАТ Књига : форма књиге у визуелном истраживању
ПРОЈЕКАТ Књига : форма књиге у визуелном истраживању
22 новембар, 2016 in  пројекти публикације
Мастери 2015
Мастери 2015
Пројекат Разлике 2015
Пројекат Разлике 2015
Пројекат Слика 2015
Пројекат Слика 2015
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu