Pravila upisa

Pravila upisa

 


Upis


Upis, pravila, overa semestra, izdavanje diploma…

Pravila upisa


Pravila upisa druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija

Na osnovu člana 88. i 124. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015. i 87/2016.) utvrđuju se sledeća pravila upisa druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija, u školskoj 2016/2017. godini:
1. Studenti prve, druge i treće godine, koji su u školskoj 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova, rangiraju se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiaju iz budžeta u skladu sa Zakonom.
2. Studenti prve, druge i treće godine, koji su u školskoj 2015/2016. godini ostvarili najmanje 37 ESPB bodova, upisuju sledeću godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu.
3. Studenti prve, druge i treće godine, koji su u školskoj 2015/2016. godini ostvarili manje od 37 ESPB bodova, upisuju istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju nepoložene predmete (broj bodova nepoloženih predmeta pomnoženo vrednošću jednog boda H 2).
4. Studenti koji iz obnovljene godine studija upisuju narednu godinu studija, prilikom upisa naredne godine zadržavaju status samofinansirajućih studenata, bez obzira na to koliko su bodova osvojili u obnovljenoj godini, kao i ukupno.
5. Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godine, zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.


  • ažurirano 12/12/2016