&#x;&#x;

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
секретаријат | службе
Академија уметности у Новом Саду

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ

Маријана Стојшин, секретар Академије уметности

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 5

Снежана Ђурђевић, руководилац послова јавних набавки

Телефон и факс: (0).21.42.01.87 (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6

Даринка Моро, руководилац послова информационих система и технологија

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 113

Служба за наставу и студентска питања

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 2

Oлгa Рeгoдић, виши стручни сарадник за студије и студентска питања/руководилац службе

Ивана Готовац, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Снежана Јањић, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Библиотека

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 8

Нaтaшa Пaнић, дипломирани библиотекар/руководилац библиотеке

Зoрaн Шушњaр, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Нaтaшa Ђaчић, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Tиjaнa Бoкaн, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Служба за опште и кадровске послове

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 3

Вeрa Пaпeж, правни сарадник /шеф Службе за правне, кадровске и административне послове

Maринa Глинтић, правни сарадник

Љиљана Путник, правни сарадник

Миодраг Блажевић, стручнотехнички сарадник/клавирштимер

Aнкицa Влaисaвљeвић, курир

Служба за материјално-финансијске послове

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 4

Свeтлaнa Путник, руководилац финансијско/рачуноводствених послова

Душкa Бaбић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Зoрицa Ћупурдиja, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Јованка Мијатовић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Дaниjeлa Пeтрoвић, магационер/економ

Служба за организацију, маркетинг и међународну сарадњу

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 7

Кристинa Кoвaч, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу/руководилац службе

Кристинa Кoпрившeк, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу /руководилац службе (вршилац дужности)

Бојана Борковић, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Петар Бурсаћ, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Бојана Бокан, самостални стручнотехнички сарадник за односе са јавношћу и маркетинг

Технички сарадници

Влaдимир Кoвaч, самостални стручнотехнички сарадник/за сликање
Дрaгaн Пoлoвинa, самостални стручнотехнички сарадник/за графичке комуникације
Бoрис Кoчиш, самостални стручнотехнички сарадник/фотолаборант

Техничка служба

Дејан Ратковица, руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu