Стипендирана мобилност особља на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову

ЕРАЗМУС+

Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Други позив за стипендирану мобилност особља на

Универзитету  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска  

http://www.uni-vt.bg/2/?zid=9

 

 

Конкурс је отворен за:

Наставно особље Департмана ликовних уметности Академије уметности Универзитета у Новом Саду за летњи семестар 2015/2016. године (април, мај и септембар):

  • Област:  0213 Fine arts
  • Укупан број стипендија: 3 (категорија Staff mobility for teaching)

Трајање конкурса: 21.3. – 31.3.2016.

Документација за пријаву кандидата (обавезна):

Пријавни Еразмус+ формулар за особље (преузети)

 

Напомена: Еразмус код Универзитета Св. Ћирило и Методије је BG VELIKO01

 

Пријаве се достављају на мејл: erasmus.auns@gmail.com
са напоменом Пријава за Еразмус + мобилност особља на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 31. МАРТ 2016. ДO 15.00 ЧАСОВА

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус + координатора и комисије на матичном факултету/универзитету биће достављене Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову одлучује о коначној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Од одабраних кандидата се очекује да почну мобилност у летњем семестру школске 2015/2016. године (април, мај и септембар).

Трајање мобилности: 5 дана (+ 2 дана за путовање)

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневницу у износу од 140 евра исплаћује партнерски универзитет – Универзитет у Великом Трнову. Путни трошкови се рефундирају (у износу дефинисаном програмом Еразмус+).

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.

 

За додатне информације кандидати се могу обратити лично Служби за организацију, маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, радним данима у периоду од 12.00 до 14.00 часова или путем имејла на адресу: erasmus.auns@gmail.com .

 

 

Сродне вести