Други позив за стипендирану мобилност студената/особља на Универзитету у Печују, Мађарска

ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Други позив за стипендирану студентску мобилност на
Универзитету у Печују, Мађарска

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних студија:

 • Академије уметности

Области:
0211Audio-visual techniques and media production
0213 – Fine Arts
0215 – Music and performing arts

 • Филозофског факултета

Области:
0223Philosophy and ethics
0222 – History
0314 – Sociology and cultural studies
0232 – Literature and linguistics
0111 Educational sciences

 • Учитељског факултета на мађарском наставном језику

Области:
0112 Training for pre-school teachers
0113 Teacher training without subject specialization

 • Педагошког факултета

Област:
0111 Educational sciences

 

Трајање конкурса: 9. фебруар – 31. март 2016. године

Реализација мобилности: зимски семестар 2016/2017. године

Број стипендија: 2

Трајање стипендије: 5 месеци (у периоду између 1. септембра 2016. и 31. јануара 2017.)

Документација за пријаву кандидата:

 • Пријавни Еразмус+ формулар за студенте (преузети модел документа)
 • Копија прве странице пасоша
 • Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa)
 • Биографија студента на енглеском језику (користити Europass модел)
 • Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески
 • Доказ о знању енглеског језика (Универзитет у Печују захтева званичaн сертификат познавања енглеског језика најниже на нивоу B2)
 • Доказ о знању другог страног језика (уколико је релевантан за пријаву на мобилност)
 • Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement)
 • Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а.

Пријаве се достављају путем мејла: erasmusmobility@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на Универзитету у Печују.

РОК: четвртак, 31. март 2016. године, до 16.00 часова

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће званично достављене Универзитету у Печују као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Печују одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Мађарској: 750 евра месечно, плус трошкови пута.
Трошак обавезног здравстваног осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Сваки одабрани кандидат (стипендиста) имаће обавезу да уради онлајн апликацију Универзитета у Печују и да изради финалну верзију свог уговора о учењу. О свим даљим корацима и роковима стипендисте ће обавештавати Универзитета у Печују.

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs

За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c

Контакт на Универзитету у Печују: czeh.gabor@pte.hu

—————————————————————————————————————————

ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Први позив за стипендирану мобилност особља на
Универзитету у Печују, Мађарска

 

Конкурс је отворен за наставно особље:

 • Правног факултета

Област:
0421 – Law

 • Академије уметности

Области:
0211Audio-visual techniques and media production
0213 – Fine Arts
0215 – Music and performing arts

 • Филозофског факултета

Области:
0223Philosophy and ethics
0222 – History
0314 – Sociology and cultural studies
0232 – Literature and linguistics
0111 Educational sciences

 • Учитељског факултета на мађарском наставном језику

Области:
0112 Training for pre-school teachers
0113 Teacher training without subject specialization

 • Педагошког факултета

Област:
0111 Educational sciences

Трајање конкурса: 9. фебруар – 31. март 2016. године

Укупан број стипендија: 2 (категорија „Тeaching” – минимум 8 часова наставе)

Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 за путовање)

Реализација мобилности: зимски семестар 2016/2017. године

Документација за пријаву кандидата:

 • Пријавни Еразмус+ формулар за особље (преузети модел документа)
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о запослењу
 • Биографија кандидата на енглеском језику
 • Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности) у виду (пред)позивног писма
 • Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава Staff_Mobility_Agreement_Teaching)
 • Доказ о познавању страног језика (најнижи очекивани ниво знања енглеског је B2)

Пријаве се достављају на мејл erasmusmobility@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Печуј- особље. Пропратну документацију слати у виду прилога.

Рок: четвртак, 31. март 2016. године, до 16.00 часова

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Печују као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Печују одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације.
Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: Еразмус+ дневница за Мађарску је у износу од 140 евра и исплаћује је партнерски универзитет – Универзитет у Печују.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Сваки одабрани кандидат (стипендиста) имаће обавезу да уради онлајн апликацију Универзитета у Печују и да изради финалну верзију свог уговора о мобилности. О свим даљим корацима и роковима стипендисте ће обавештавати Универзитета у Печују.

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs

За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c

Контакт на Универзитету у Печују: czeh.gabor@pte.hu