&#x;&#x;

СТУДЕНТСКИ СЕРВИС
пријава | овера
Академија уметности у Новом Саду

СТУДЕНТСКИ СЕРВИС

Oбaвeштaвajу сe студeнти Aкaдeмиje умeтнoсти дa je у функциjи Студeнтски сeрвис.

Зa пoмoћ oкo кoришћeњa сeрвисa студeнти сe мoгу oбрaтити Дaринки Moрo.

Обавештење: Регистрација на студентски web сервис

Молe се студенти прве године свих студијских програма да се, уколико то већ нису учинили, региструју на студентском wеб сервису.

Регистрација је неопходна за пријаву испита, а упутство за регистрацију се налази на сајту Академије, испод овог обавештења. Уједно молим све студенте да провере стањa на свом рачуну са кога уплаћују пријављивање испита, јер су многи рачуни у минусу. Важно је да се ово уради пре почетка пријаве испита, како не би било проблема.

Сви студенти су у обавези да се пријаве на студентски wеб сервис Академије уметности.
Пријава испита ће бити омогућена искључиво преко wеб сервиса.
Цена пријаве је 300,00 динара по испиту, накнадна пријава испита је 1.000,00 динара.
Уплату треба извршити на жиро рачун Академије уметности : 840-1451666-42 са позивом на лични број (сваки студент има персонални позив на број који се налази на wеб сервису), најмање 3 дана пре истека рока за пријаву испита .

Пријаве на шалтеру се неће примати, осим за студенте који су уписани пре школске 2006/07. године.

Упутство за пријаву на wеб сервис Академије уметности:

Студенти основних академских студија приликом пријаве попуњавају следеће:
МК (матична књига): кликом се изабере Јединствена матична књига
Студенти мастер академских студија приликом пријаве попуњавају следеће:
МК (матична књига): кликом се изабере Матична књига за мастер
Студенти докторских академских студија приликом пријаве попуњавају следеће:
МК (матична књига): кликом се изабере Матична књига за докторске студије.
Број уписа: студент пише број индекса (нпр 25), година уписа: студент пише годину уписа, не само задња два броја него сва четири броја (нпр 2014).

Лозинка: код прве пријаве пише се ЈМБГ (јединствени матични број грађана)
После унетих података, потребно је да се потврди кликом на дугме Потврда.
Након тога приступили сте својим подацима у студентској служби. Ако су подаци исправни, отварају се нова поља која морате попунити, можете своју лозинку променити, морате уписати свој мејл, прочитати свој персонални позив на број на који ћете вршити уплате.

У интересу студената је да провере податке који су видљиви преко wеб сервиса и уколико постоје било какве неправилности, потребно је контактирати студентску службу путем мејла на следећи начин:

Департман музичке уметности: Оља Регодић olja.regodic@uns.ac.rs
Департман ликовне уметности: Ивана Готовац ivana.apatovic@uns.ac.rs
Департман драмске уметности: Валерија Беде valerija.bede@uns.ac.rs

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu