Studentski servis

Studentski servis

 

Obaveštavaju se studenti Akademije umetnosti da je u funkciji Studentski servis.
Za pomoć oko korišćenja servisa studenti se mogu obratiti Darinki Moro.
studentski servis

Obaveštenje: Registracija na studentski web servis

Mole se studenti prve godine svih studijskih programa da se, ukoliko to već nisu učinili, registruju na studentskom web servisu.

Registracija je neophodna za prijavu ispita, a uputstvo za registraciju se nalazi na sajtu Akademije, ispod ovog obaveštenja.

Ujedno molim sve studente da provere stanja na svom računu sa koga uplaćuju prijavljivanje ispita, jer su mnogi računi u minusu.

Važno je da se ovo uradi pre početka prijave ispita, kako ne bi bilo problema.

Prof. Vesna Ždrnja, prodekan za nastavu

Obaveštenje

Svi studenti su u obavezi da se prijave na studentski web servis Akademije umetnosti.
Prijava ispita će biti omogućena isključivo preko web servisa,
Cena prijave je 300,00 dinara po ispitu, naknadna prijava ispita je 1.000,00 dinara.
Uplatu treba izvršiti na žiro račun Akademije umetnosti : 840-1451666-42 sa pozivom na lični broj (svaki student ima personalni poziv na broj koji se nalazi na web servisu), najmanje 3 dana pre isteka roka za prijavu ispita .

Prijave na šalteru se neće primati, osim za studente koji su upisani pre školske 2006/07. godine.
Prof. Vesna Ždrnja, prodekan za nastavu


Uputstvo za prijavu na web servis Akademije umetnosti::

Studenti osnovnih akademskih studija prilikom prijave popunjavaju sledeće:
MK (matična knjiga): klikom se izabere Jedinstvena matična knjiga
Studenti master akademskih studija prilikom prijave popunjavaju sledeće:
MK (matična knjiga): klikom se izabere Matična knjiga za master
Studenti doktorskih akademskih studija prilikom prijave popunjavaju sledeće:
MK (matična knjiga): klikom se izabere Matična knjiga za doktorske studije.
Broj upisa: student piše broj indeksa (npr 25), godina upisa: student piše godinu upisa, ne samo zadnja dva broja nego sva četiri broja (npr 2014).
Lozinka: kod prve prijave piše se JMBG (jedinstveni matični broj građana)

Posle unetih podataka, potrebno je da se potvrdi klikom na dugme Potvrda.
Nakon toga pristupili ste svojim podacima u studentskoj službi. Ako su podaci ispravni, otvaraju se nova polja koja morate popuniti, možete svoju lozinku promeniti, morate upisati svoj mejl, pročitati svoj personalni poziv na broj na koji ćete vršiti uplate.

U interesu studenata je da provere podatke koji su vidljivi preko web servisa i ukoliko postoje bilo kakve nepravilnosti, potrebno je kontaktirati studentsku službu putem mejla na sledeći način:


Departman muzičke umetnosti: Olja Regodić olja.regodic@uns.ac.rs
Departman likovne umetnosti: Ivana Gotovac ivana.apatovic@uns.ac.rs
Departman dramske umetnosti: Valerija Bede valerija.bede@uns.ac.rs