Архива %d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5

Приступна предавања за кандидате за избор у звање доцента

Приступно предавање за кандидата др Мирослава Цветинова за избор у звање доцента за ужу научну област Физика (Оптика, Акустика и Оптичке методе у конзервацији) одржаће се дана 26.04.2017. године у 12,30 часова у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Косовска 33. Тема приступног предавања: Фото објектив као оптички систем. Савремени конструкциони принципи Приступно предавање за кандидаткињу Христину Муратиду за…

опширније
  • 19/04/2017

Приступно предавање за избор у звање доцента Валентинe Ненашевe

Приступно предавање за кандидата Валентину Ненашеву за избор у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Клавир (Корепетиција) одржаће се дана 17.04.2017. године у 18,00 часова у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави (Свечана сала). Тема/програм приступног предавања: 30 минута програма који укључује обавезну композицију: Ф. Мартин: Балада за флауту и клавир

опширније
  • 11/03/2017