&#x;&#x;

PRISTUPNA PREDAVANJA
raspored | programi
Akademija umetnosti u Novom Sadu

PRISTUPNA PREDAVANJA
Akademija umetnosti u Novom Sadu
29.08.2019.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
AKADEMIJA UMETNOSTI
BR: 02-1/546
DANA: 23.12.2019.
NOVI SAD

Na osnovu odredbi Pravilnika o načinu izvođenja i oceni pristupnog predavanja Akademije umetnosti Novi Sad, Akademija umetnosti objavljuje

OBAVEŠTENJE
o održavanju javnog pristupnog predavanja

Pristupno predavanje za kandidate za izbor u zvanje docenta za oblast likovnih umetnosti, uža oblast Grafika održaće se dana 16.01.2020. godine u zgradi Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi u prostorijama Katedre za Grafiku:

Dana 16.01.2020. u vremenu od 09,00 do 14,45 časova održaće se pristupno predavanje kandidata po sledećem rasporedu:

1. Snežana Petrović Panjković (09:00 – 09:45)
2. Višnja Nikolić (10:00 – 10:45)
3. Ivana Vidić (11:00 – 11:45)
4. Sanja Žigić (12:00 – 12:45 )
5. Vanja Ignjac (13:00 – 13:45)
6. Miloš Đorđević (14:00 – 14:45)

Tema pristupnog predavanja: Grafički postupci visoke štampe u praktičnoj nastavi.

Predavanje će se održati u prostorijama Katedre za grafiku u kojima će prisustvovati svi zainteresovani studenti modula Grafika, nastavnici i saradnici, odnosno članovi Komisije za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika. Od kandidata se očekuje da održe jedan školski čas (45 minuta) predavanja sa primerima pitanjima i odgovorima prisutnih studenata.

Kandidati se pozivaju da istoga dana 16.01.2020. godine sa sobom, neposredno pre pristupnog predavanja donesu dopunu konkursne dokumentacije u formi mape grafika u kojoj će priložiti od 10 do 15 grafika, relevantne za izbor u zvanje i na radno mesto docent za oblast Likovnih umetnosti, uža oblast Grafika, sa punim radnim vremenom, u skladu sa konkursom objavljenom u listu Poslovi, broj 854, dana 06.11.2019. godine.

DEKAN
Prof. Siniša Bokan

d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.