Владимир Антић, студент монтаже добитник награде за најбољи домаћи филм на међународном фестивалу “Мистер Ворки”