Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

 

Od svog osnivanja osamdesetih godina XX veka Akademija umetnosti ostvaruje veoma uspešnu međunarodnu saradnju sa srodnim institucijama, udruženjima, nevladinim organizacijama u inostranstvu kao i sa ambasadama i stranim kulturnim centrima u Srbiji. Od 2005. godine na Akademiji umetnosti postoji Služba za marketing, organizaciju i međunarodnu saradnju čija je jedna od osnovnih delatnosti unapređenje kulturne, umetničke i naučne saradnje sa odgovarajućim ustanovama, organizacijama i mrežama u inostranstvu.
Međunarodna saradnja Akademije umetnosti se realizuje kroz univerzitetske sporazume i programe mobilnosti, bilateralne sporazume, članstva u međunarodnim organizacijama i mrežama, učešće u međunarodnim projektima.
U okviru sporazuma koje je Univerzitet u Novom Sadu potpisao sa Univerzitetom Aristotel u Solunu (Grčka), Univerzitetom u Pečuju (Mađarska) i Univerzitetom u Zagrebu (Hrvatska) Akademija umetnosti ostvaruje saradnju sa Fakultetom likovnih i primenjenih umetnosti u Solunu, Fakultetom za vizuelne i muzičke umetnosti u Pečuju i Muzičkom akademijom u Zagrebu.

Aktuelni bilateralni sporazumi:

Univerzitet u Ljubljani, Muzička akademija / Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovenija; ugovor o saradnji potpisan 2007. godine
Akademija umetnosti u Banskoj Bistrici – Fakultet dramskih umetnosti / Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramaticých umeni, Slovačka; ugovor o saradnji potpisan 2007. godine
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Akademija umjetnosti u Osijeku, Hrvatska; pismo o namerama potpisano 2009. godine; sporazum o saradnji potpisan 2011. godine
Univerzitet Crne Gore, Fakultet likovnih umjetnosti u Cetinju, Crna Gora; sporazum o saradnji potpisan 2009. godine
Mobilna akademija izvođačkih umetnosti u Amsterdamu / Moving Academy of Performing Arts, Holandija; pismo o namerama potpisano 2009. godine
Studio za istraživanja u glumačkoj umetnosti / Studio za riziskavo umetnosti igre, Ljubljana, Slovenija; protokol o saradnji potpisan 2010. godine
Visoka škola za pozorište, film i televiziju u Budimpešti / Szinház-és Filmmüvészeti Egyetem, Mađarska; sporazum o saradnji potpisan 2011. godine

Multilateralni sporazumi:

Sporazum o saradnji između muzičkih akademija/fakulteta Zapadnog Balkana, potpisan 2010. godine: Muzička akademija Univerziteta u Ljubljani, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Umjetnička akademija u Osijeku, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Muzička akademija u Sarajevu, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Muzička akademija na Cetinju Univerziteta Crne Gore, Fakultet za muzičku umetnost u Skoplju Univerziteta Sv. Kiril i Metodije i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Članstva u međunarodnim asocijacijama, mrežama i programima univerzitetske razmene:

Evropska asoscijacija muzičkih akademija/fakulteta /
Association Européenne des Conservatoires sa sedištem u Utrehtu, Holandija aecinfo.org
CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies ceepus.info
JoinEU-SEE – Erasmus Mundus mobility programme u okviru Univerziteta u Novom Sadu joineusee.eu

Međunarodni projekti:

InMusWB – Introducing interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with the European Persepctive (TEMPUS projekat) inmuswb.netakademija


StudAVP – Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content www.studavp.netakademija